Werkwijze

ZonWind is een paraplufonds dat u de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieprojecten. ZonWind zoekt actief naar de duurzame energieprojecten. Wij maken de afspraken over onze investering in deze projecten met de ontwikkelaars, waarna wij onderzoeken hoe het project het beste door ons kan worden ondersteund met onze beleggers. Na advisering door diverse externe specialisten ontwikkelt ZonWind een fonds volledig afgestemd op het desbetreffende project. Zo ontstaat er voor u de mogelijkheid om zelf mee te participeren in één of zelfs meerdere grootschalige duurzame energieprojecten.