Focus

ZonWind richt zich op dit moment alleen op nieuw te bouwen en reeds volledig operationele grootschalige solarinstallaties in met name Nederland. Op termijn zal het investeringsaanbod worden uitgebreid met meerdere landen en overige vormen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld windenergie, bio-energie en waterkrachtinstallaties.